TR Consult

Üzleti és informatikai tanácsadás

Üzleti folyamatmenedzsment szolgáltatások


Üzleti folyamatmenedzsment (ARIS, BPR, stb.)

Az üzleti folyamatmenedzsment szolgáltatás keretében az üzleti folyamatok felmérése után azok minőségi-, hatékonysági-, gazdasági-, megfelelőségi-, biztonsági szempontú optimalizálását hajtjuk végre az ügyfeleink igénye szerint.


Vállalati működési kockázatmenedzsment, üzleti hatáselemzés (BIA)

A vállalati működési kockázatmenedzsment és üzleti hatáselemzés során
az üzleti folyamatokat támogató erőforrások (humán, facility, IT, stb.) állapotváltozásaiból fakadó kárhatásokat elemezzük és teszünk javaslatokat azok csökkentésére.


Üzletmenet-folytonosság tervezés (BCP)

Az üzletmenet-folytonossági tervezési feladatokban az üzleti folyamatokat támogató erőforrások (humán, facility, IT, stb) kieséséből fakadó üzleti károk csökkentése a cél. Komplex módszertanunk magában foglalja az üzleti folyamatok és a munkarend ideiglenes átalakítását, erőforrás-gazdálkodási megoldásokat, illetve szervezési és logisztikai készségek kialakítását.


Compliance szolgáltatások

Magukban foglalják az Európai uniós-, a hazai törvényi-, a szabványi-,
az anyavállalati szabályozásoknak történő megfelelési folyamatokat.
A compliance szolgáltatásaink vállalati szektoronként különbözőek.


Minőségmenedzsment szolgáltatások

A minőségmenedzsment szolgáltatások keretében nemzetközi és hazai minőségirányítási szabványok, valamint ajánlások igénybevételével mérhető és reprodukálható módon minőségbiztosítjuk az ügyfeleinknél folyó informatikai és információbiztonsági projekteket, illetve azok eredmény termékeit.

Információbiztonsági szolgáltatások


Információbiztonsági auditok, humán-sérülékenység vizsgálatok (Social Enginering)

Az információbiztonsági auditok és humán-sérülékenység vizsgálatok célja lehet a különböző információbiztonsági irányítási szabályoknak történő megfelelőség vizsgálata, az informatikai irányítási rendszer helytelen működésének, illetve a humán erőforrások sérülékenységeinek feltárása.


Információbiztonsági kockázatelemzések

A kockázatelemzés keretében az információ-feldolgozó rendszerre, annak erőforrásaira veszélyt jelentő fenyegetettségek, illetve az erőforrások fenyegetettségekkel szembeni ellenálló képességének, valamint a fenyegetettségek bekövetkezéséből fakadó üzleti hatások elemzése
történik meg.


Információbiztonsági irányítási rendszerek kialakítása (IBIR), szabályozása (IBSZ)

A szolgáltatás nyújtása során követelményeket, feladatokat és felelősségeket határozunk meg annak érdekében, hogy egy vállalati információbiztonsági rendszer védelmi szintje folyamatosan fejleszthető,
és kívánt szinten fenntartható legyen.


Információbiztonsági oktatás, tudatosítás

A bevezetett rendszerek és a kialakított folyamatok igazán akkor válnak hatékonnyá, amikor megfelelően felkészült szakemberek napi munkájával társul ezek használata. Az információbiztonság területén naprakész tudásunkat készséggel adjuk át ügyfeleinknek szervezett oktatások, tudatosító tanfolyamok keretében. De egyedi igények szerint összeállított On-the-Job tréningeket is tartunk az egyes bevezetett rendszerek még mélyebb megismerése és a napi munka hatékony végrehajtása érdekében.


Katasztrófahelyzet kezelés (DRP)

A krízis- és katasztrófa-helyzetkezelés során kockázatarányosan olyan készségek (folyamatok, erőforrások, stb.) tervezése, kialakítása és
tesztelése történik meg, amelyekkel a katasztrófahelyzet elhárítása
és az erőforrások azt követő helyreállítása optimális időn belül megtörténhet.